Energielabel en Ecodesign

09-11-2015

Op 26 september 2015 treedt de Europese Ecodesignverordening in werking. Vanaf die datum mogen producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht worden of voor gebruik in de EU geproduceerd worden. Met deze verordening wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, waardoor het energieverbruik afneemt.

Nieuwe verwarmingstoestellen krijgen ook een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines, waarmee nieuwe toestellen eenvoudiger op basis van hun rendement ingedeeld kunnen worden. Voor het eerst worden alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten, waardoor het rendement en energieverbruik van verschillende soorten toestellen beter vergeleken kan worden. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.

In de praktijk zijn er zowel eisen voor verwarmingsketels met een vermogen tot en met 70 kW als voor ketels met een vermogen groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels tot en met 70 kW.

De Ecodesignverordening zal voor stookolie- en gasketels vanaf 26 september 2015 effectief van toepassing zijn. De verordening is van toepassing op de productie van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies en rendement. In de praktijk betekent dit dat enkel nog condensatietoestellen mogen geplaatst worden.

Vanneste bezorgt u vanaf de offerte het correcte ErP label, op die manier kan u de juiste keuze maken om een zo zuinig mogelijk installatie te bekomen!


Notice: Array to string conversion in /data/sites/web/vanneste-bvbabe/vendor/bolt/bolt/src/Twig/Handler/ImageHandler.php on line 187